Tel: +420773615186

Účetnictví

Tato služba zahrnuje vedení účetnictví dodavatelským způsobem v intervalu dle požadavku klienta, zpětné zpracování účetnictví, rekonstrukce účetnictví, kontrolu účetnictví nebo jeho vybraných částí a jiné účetní služby, na nichž se s klientem dohodneme. 

Vedení a zpracování účetnictví je prováděno s maximálním důrazem na zájmy klienta a v souladu se zákonem o účetnictví, všemi účetními standardy a dalšími navazujícími předpisy na té nejvyšší možné profesionální úrovni.

Po skončení účetního období klient obdrží řádnou dokladovou inventarizaci, zkompletované účetní doklady, včetně povinných účetních knih a informaci o hospodářském výsledku své firmy. 

Na základě vašich požadavků vypracujeme výkazy a reporty pro vaši mateřskou společnost.

Kontakt

ATAX servis s.r.o.
V Březinkách 314, Vyžlovka, 281 63 Kostelec nad Černými lesy
Hlavní oblast působnosti: Praha a okolí

Email: info@atax-servis.cz
Účetnictví – Jana McKenzie
+420773615186
info@atax-servis.cz
Mzdy – Markéta Kemzová
+420605782843
marketa@kemza.com